Skip Navigation

Условия за ползване на сайта

 1. За Нас

  Администратор на тази интернет страница е Рапида Лоунс ЕООД, вписана в Търговския Регистър под № 205271349, със седалище в гр. София 1142, Патриарх Евтимий No 31, ет. 1. Имейл адресът ни е: hello@rapida.bg. Рапида е част от финансовата група Richmond Group.

 2. Използване на интернет страницата

  С използването на тази интернет страница, Вие приемате настоящите Условия за ползване и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с някоя от разпоредбите, трябва незабавно да напуснете нашия сайт.

  Този уебсайт обхваща само съдържанието и подстраниците, на които се съдържат директни препратки на началната страница.

  Забранено е използването на нашата интернет страница за цели, които нарушават закона или морала.

 3. Достъпност

  Положихме всички усилия да осигурим съвместимост на страницата ни с широката гама от компютри и браузъри. Страницата е достъпна през:

  • работещо устройство, което дава достъп до интернет мрежата,

  • браузъри, които обслужват HTML5 и CSS3 (Internet Explorer 10 (или по-нова версия), Mozilla Firefox 21.0 (или по-нова версия) или Google Chrome 34 (или по-нова версия),

  • JavaScript (за някои съдържания).

 4. Вид и обхват на услугите

  Кредитите ни имат отделни общи условия, които подробно описват нашите и Вашите права и задължения.

 5. Вярност на информацията

  Полагаме всички усилия информацията, която се намира на страницата ни, винаги да бъде актуална, така че ако забележите някакви неточности, молим Ви да ни съобщите на support@rapida.bg

  Не носим отговорност за информация на нашата интернет страница, публикувана от трети лица.

 6. Записване на разговорите

  За да сме сигурни, че нашите служители поддържат високи стандарти на предлаганите услуги, както и с цел обучение, можем да записваме и проверяваме някои от вашите телефонни разговори.

 7. Мнения/забележки/подаване на оплакване от клиенти

  За нас е важно клиентите ни да са удовлетворени. Смятаме, че всички мнения, забележки или оплаквания могат да са ценен източник на информация. Използваме ги за подобряване качеството на предлаганите от нас услуги, което от своя страна влияе върху удовлетворението на клиентите ни.

  Вашите мнения, забележки, идеи и оплаквания може да подавате на по имейл: support@rapida.bg

  Оплаквания разглеждаме незабавно, не по-късно от 30 дни от датата на получаването му.

  Отговорът на направено оплакване се изпраща на електронната поща, от която сме го получили (ако няма посочен друг имейл за контакт).

 8. Продукти и услуги предлагани от външни лица

  Като публикуваме на страницата ни препратки към други страници, ние не подкрепяме продукти или услуги, които се рекламират на тези страници, а само искаме да Ви помогнем да намерите информация, която би могла да се окаже полезна за Вас. Ползването на посочените препратки е на собствена отговорност на потребителя, а ние не носим отговорност за съдържанието им или сигурността, тъй като действаме единствено добросъвестно. Не сме отговорни за съдържанието на тези страници.

 9. Пренасочвания към нашата страница

  Не могат да бъдат публикувани препратки към нашата интернет страница без нашето предварително писмено съгласие.

 10. Изключителна отговорност

  Не носим отговорност, в това число и отговорност за щети или загуби от всякакъв характер, включително преки или косвени, загуби и загубени ползи (в това число загуба на печалби, загуби на приходи, ползване на пари, загуба на предвидени спестявания, загуба на стопанска дейност или стоки, загуба стойността на фирмата, загуба на възможността за ползване, загуба или повреждане на данни или друга информация, престой или разходи за получаване на заместващ продукт или услуги) понесени в резултат на ползване или невъзможност за ползване на тази интернет страница, или във връзка с каквато и да е грешка, пропуск, дефект, компютърен вирус или авария на системата или загуба на каквито и да е печалби, стойност на фирмата или репутация, освен ако вредата е нанесена в резултат на Наше целенасочено действие или небрежност. Полагаме всички усилия да сме сигурни, че тази страница не съдържа компютърни вируси, червеи или друг злонамерен софтуер или софтуери, които могат по някакъв начин да повредят действието на Вашия компютър.

 11. Обезщетение

  Задължавате се да ни изплатите пълното обезщетение, ако понесем някакви загуби, свързани с нелегално или по друг начин нередно ползване на тази страница от Вас.

 12. Авторски права

  Тази страница съдържа информация, която е защитена от авторски права. Всички права са запазени. Никоя част от тази страница не може да бъде копирана, размножавана или превеждана на друг език без предварително съгласие на Рапида.

 13. Политика за защита на личните данни

  Всякакви лични данни са законно обработвани от нас. Освен това, информацията за потребителите на нашата интернет страница и техните предпочитания могат да бъдат отразявани и разкривани под формата на статистики, при което такива статистики остават анонимни и не съдържат никаква идентифицираща информация за отделните потребители.

 14. Защита на данните

  Данните, които ни предоставяте чрез формите на интернет страницата ни, са защитени (криптирани) с помощта на SSL протокол (Secure Socket Layer). Допълнително Рапида има въведени организационни и технически мерки за ефективна защита на данните от трети страни.

  В случай, че желаете да промените или изтриете личните си данни, трябва да се свържете с нас на имейл адрес: privacy@rapida.bg

 15. Споделяне на данни

  Ще обработваме всички лични данни и цялата информация за Вас съгласно закона и общите условия по договора за кредит.

 16. Централен кредитен регистър (ЦКР)

  За да защитим нашите интереси правим проверка за кредитна задлъжнялост в ЦКР и изпращаме месечна информация към ЦКР за актуалното състояние на всички активни кредити.

 17. Приложимо право

  Тези условия се подчиняват на българското законодателство и Вие се съгласявате, че всички български съдилища имат изключителна юрисдикция за решаване на всякакви въпроси или спорове, които произтичат от ползването на нашата интернет страница и тези Условия.

  Настоящата страница е предназначена единствено за физически лица в България.

  Ако някое от решенията на настоящите Условия се окаже противоречащо на закона, то няма да е обвързващо. Условията ще са в сила само в рамките, в които могат да бъдат прилагани без да противоречат на законовите клаузи.

 18. Бисквитки

  Бисквитките (cookies”) се съхраняват на всички компютри и не са заплаха за Вашата операционна система.

  Ние използваме бисквитки за: събиране на информация за търсенията на клиентите на нашата интернет страницата; за поддържане на интернет страницата; за оценяване ефикасността на нашата реклама.

  Не използваме бисквитки за: да следим потребителя след като напусне нашата страница и не съхраняваме информация, която би могла да бъде прихваната или прочетена от трети лица.